CO2 måler for inneklima luftkvalitet

Varenr: 30009569

CO2 måleren er utviklet for å kontrollere luftkvaliteten i kontorer, undervisningsbygg og andre steder der det er behov for å måle eller logge CO2, temperatur og luftfuktighet. Den kan overføre målinger til PC og kan således benyttes for å dokumentere at innemiljøet tilfredsstiller gjeldende krav.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- CO2-måler med temperatur og luftkvalitet til gunstig pris

- Kobles til PC med gratis PC-program

- NDIR-infrarød teknologi for god langtidsstabilitet i CO2-måling

- Lysdioder viser konsentrasjonsgraden for CO2

- Lyd-alarm ved høy CO2 måling

- LCD display med baklys

- Settes stående på bord eller festes til veggen

- Strøm fra USB port

- Leveres med 220V/5V strømforsyning og USB kabel

 

CO2 måleren kan brukes til permanent eller periodisk måling og dokumentering av inneklima i barnehager, skoler, møterom, treningsrom, kantiner og andre lokaler mennesker oppholder seg.

 

CO2-Konsentrasjonen påvirker innemiljøet:

 

CO2 er en fargeløs og luktløs gass som avgis av mennesker og levende organismer. Dårlig ventilasjon fører til et høyt nivå av CO2 og ubehag i form av trøtthet og redusert konsentrasjonsevne.

CO2-nivået er en god indikator for luftkvaliteten innendørs ettersom høye nivåer innebærer innestengt luft med høy konsentrasjon av bakterier, virus, kjemiske avgasser og svevestøv.

Myndighetene i flere land satt en maksgrense for CO2 på 1000 ppm i barnehager, undervisningslokaler, kontorer og andre lokaler der mange mennesker oppholder seg.

Tilbehør