Superkonsentrat mot maur - Kvitt Q

Varenr: 30008184

Et effektivt aktivt stoff til bekjempelse av mindre maurarter! 4 gram med Imidakloprid. Kan også ved riktig bruk benyttes som en del av bekjempelse av stokkmaur, men normalt går det 30-45 gram med Imidakloprid ved en stokkmaurbekjempelse med åte og det må benyttes helt korrekt.
Trenger man å verne om åten, anbefaler vi denne åtestasjonen: TRYKK HER FOR PRODUKTET !

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Effektiv bekjempelse
- Også stokkmaur (30 - 40 gram)
- Imidakloprid
- Benyttes også ved åtebekjempelse av sølvkre - som er glad i karbohydrater.
- Fungere også mot veps. Legges f.eks der hvor veps flyr inn og ut av en husvegg.


Åte benyttes mest effektivt i kombinasjon med andre tiltak, der bruk av åte inne. Produktet har en lagtidsvirkning opp til 3 mnd. Kvitt benyttes i hovedsak til mindre maurarter, men kan også brukes ved åtebekjempelse av sølvkre.

Viktig ved åtebekjempelse er at alternative næringskilder fjernes - det betyr grundig rengjøring før igangsettelse med åte. Har insektene alternative næringskilder - hvorfor skal de spise forgiftet åte? 

Faresetninger: 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H302 Farlig ved svelging

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Kan dette produktet benyttes til bekjempelse av skjeggkre? 
Nei, Imidacloprid er ikke det beste produktet for å avvlive skjeggkre. 

Eksperten: Superkonsentrat mot maur - Kvitt Q er et effektivt aktivt stoff som er spesielt utviklet for bekjempelse av mindre maurarter. Hver pakke inneholder 4 gram Imidakloprid, som er en kraftig ingrediens for å bekjempe mauren. Ved riktig bruk kan dette produktet også være en del av bekjempelsen av stokkmaur, men for stokkmaurbekjempelse med åte kreves normalt 30-45 gram Imidakloprid, og det er viktig å følge bruksanvisningen nøye for å oppnå optimale resultater.

Ved å bruke Superkonsentrat mot maur - Kvitt Q kan du målrettet angripe maurproblemet og bidra til å redusere bestanden. Imidakloprid er en anerkjent og pålitelig ingrediens i bekjempelsen av maur, og vår superkonsentrat gir deg en høy konsentrasjon for å sikre effektiv virkning.

Vær oppmerksom på at det er viktig å følge bruksanvisningen nøye og bruke produktet på riktig måte for å oppnå best mulige resultater. Hvis du har spørsmål om bruk, dosering eller andre bekymringer knyttet til Superkonsentrat mot maur - Kvitt Q, er vi her for å hjelpe deg. Vårt mål er å sikre at du har den nødvendige informasjonen for å bekjempe maur på en trygg og effektiv måte.

Vi takker deg for din interesse i vårt produkt. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har ytterligere spørsmål eller trenger mer veiledning. Vi ønsker deg lykke til med bekjempelsen av maur!

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008184.pdf
30008184.pdf 271 KB

Tilbehør

Alternativer