Superkonsentrat mot maur - Kvitt Q

Varenr: 30008184

Et effektivt aktivt stoff til bekjempelse av mindre maurarter! 4 gram med Imidakloprid. Kan også ved riktig bruk benyttes som en del av bekjempelse av stokkmaur, men normalt går det 30-45 gram med Imidakloprid ved en stokkmaurbekjempelse med åte og det må benyttes helt korrekt.
Trenger man å verne om åten, anbefaler vi denne åtestasjonen: TRYKK HER FOR PRODUKTET !

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Effektiv bekjempelse
- Også stokkmaur (30 - 40 gram)
- Imidakloprid
- Benyttes også ved åtebekjempelse av sølvkre - som er glad i karbohydrater.
- Fungere også mot veps. Legges f.eks der hvor veps flyr inn og ut av en husvegg.


Åte benyttes mest effektivt i kombinasjon med andre tiltak, der bruk av åte inne. Produktet har en lagtidsvirkning opp til 3 mnd. Kvitt benyttes i hovedsak til mindre maurarter, men kan også brukes ved åtebekjempelse av sølvkre.

Viktig ved åtebekjempelse er at alternative næringskilder fjernes - det betyr grundig rengjøring før igangsettelse med åte. Har insektene alternative næringskilder - hvorfor skal de spise forgiftet åte? 

Faresetninger: 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H302 Farlig ved svelging

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Kan dette produktet benyttes til bekjempelse av skjeggkre? 
Nei, Imidacloprid er ikke det beste produktet for å avvlive skjeggkre. 

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008184.pdf
30008184.pdf 271 KB

Tilbehør

Alternativer