Mus- og rottefelle - Automatisk gassdrevet - Multikill - Komplett

Varenr: 30009568

NYHET! Meget effektiv og kraftfull slagfelle! Kan brukes til mus og rotter, og trenger ikke tilsyn for hver gang den utløses. Opptil 25 slag pr gasspatron ( multikill ).

Last ned en APP og ha kontroll over når fangsten har funnet sted.
For refill av gasspatron TRYKK Her:
GASSPATRON TIL STA 25 - HOLDER TIL 25 SLAG

Husk og tilsett lokkemiddel i fellen! Skal fylles på øverst i beholdere på fella. Kan anbefale dette lokkemidlet som blir brukt av skadedyrbekjempere verden over!

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Giftfri skadedyrbekjempelse på en enkel og human
- Ved bruk av gassdrevet stempel blir mus og rotter hurtig avlivet på en effektiv måte, helt uten bruk av gift.
- Nyskapende design med gjennomstrømming av lys og luft stimulerer gnagernes naturlige adferd.
- Døde mus og rotter faller automatisk ut av fellen, slik at rovdyr kan plukke de opp som mat. Eller så kan man selv plukke de og kaste de i naturen, evt i matavfallet.
- APP styrt elektronisk teller med NFC-teknologi. Krever telefon med NFC-leser og Android 7.0 eller iOS eller nyere
- Vern om miljøet med giftfri skadedyrbekjempelse
- Automatiske slag opptil 25 ganger med CO2 patron
- Unngår sekundær forgiftning av kjæledyr og rovdyr
- Betydelig mindre tidsbruk for oppfølgning sammenlignet med tradisjonelle feller


Fremtidens felle som også blir brukt av profesjonelle skadedyrbekjempere. Komplett sett med sikkerhets boks for vern av barnehender, og andre dyr.                
Effektiv, human, giftfritt, og meget sikkert for barn, og andre rovdyr.

Ta en titt på hvordan Appen fungerer:
TRYKK HER! 

Medfølger: 
SafeTrapAutomatic 25 ( selve fellen)
Skikkhetsboks som beskytter andre dyr, og barn
Nøkkel til sikkerhetsboksen
CO2-patron 16 g
Montering skruer


Forsiktighetsregler: 
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Andre bruksområder:
Denne fellen er hovedsakelig utformet for fangst av rotter og mus. Dersom du derimot bruker åte som er tiltrekkende for mår eller mink, vil fellen også virke effektivt for disse dyrene. Som et passende åtealternativ kan du benytte ferskt kjøtt eller fisk i naturlig form, noe som sannsynligvis vil tiltrekke seg mår og mink.

Tilbehør

Alternativer