/Files/Images/Initial-Signature-Range-In-Situ-Different-Bin-white.jpg

Forskning viser at rene toaletter reduserer helserisiko

Mange som besøker et toalett setter seg ikke ned på toalettsetet, men velger isteden å henge over toalettet for å unngå kontakt med overflater. Undersøkelser viser at disse har en høyere risiko for å få blærebetennelse.

Det er det nederlandske magasinet ”gezondNU” som har gjennomført undersøkelser rundt toalettvanene til en utvalgt gruppe på 350 menensker. Målgruppen besto av både kvinnelige og mannlige toalettbesøkende i ulik alder, samt deres toalettvaner.

Engstelse for toalettets hygiene  
Undersøkelsen gjennomført viser at ca 80 % av kvinner og 40 % av menn som oppsøker toaletter når de er ute offentlig, ikke ønsker å sitte på toalettet, fordi de er engstelige for dårlig hygiene. Her fremkommer også mange kreative løsninger, blant annet å bruke dopapir for å dekke over toalettsetet.

Det ser ut til at de største problemene med hygiene oppstår på offentlige steder, f.eks. på toaletter på bensinstasjoner, i kjøpesentre, på restauranter og utesteder.

Toaletthygiene og helserisiko
Dersom man velger å ikke å sette seg ned på toalettet, kan det utgjøre en helserisiko. Forskning viser at man kan pådra seg blærebetennelse, dersom kan lar være å sette seg ned. Og dersom man velger å utsetter toalettbesøket for lenge, kan dette føre til at avfallsstoffer kroppen produserer går inn i blodet.

Så, da er valget enkelt? Det å sette seg ned på et uhygienisk toalettsete er heller ikke helt uten risiko.

Selv om det ikke er synlig for det blotte øye, kan toalettseter og andre kontaktpunkter som benyttes av mange ha rester av bakterier som kan forårsake infeksjon, f.eks. hepatitt A og B samt mage-/tarminfeksjon.

Bedre toaletthygiene med seterens
En løsning på problemet kan være å installere toalettseterens. Dette er et produkt som monteres opp ved siden av toalettpapirholderen. Ved å benytte toalettrens med den alkoholbaserte væsken og tørke av setet før bruk, er man garantert trygg. Løsningen bedrer hygienen samtidig som helserisikoen som forbindes med toaletter som brukes av mange reduseres. Kunder, gjester eller medlemmer vil få en mye bedre opplevelse. Noe som igjen vil kunne medføre til nye besøk, mersalg og bedre rennommé.

Toalettprodukter og -tjenester
Hygienebutikken.no tilbyr en rekke «gjør det selv» hygieneprodukter til toaletter og dersom det er ønskelig med profesjonell hjelp tilbyr vår morbedrift Initial hygienetjenester.

Det komplette utvalget av toalettprodukter fra Initial omfatter produkter fra toalettpapirholdere og luftrensesystemer til midler for god håndhygiene, håndvask og håndtørring.

Initial leverer disse toalettproduktene i et fullservicekonsept. Det betyr at Initial installerer produktene profesjonelt samt sørger for regelmessig service og påfylling i hele serviceperiodens lengde.

Relaterte artikler