KRAV TIL DIN RETURHÅNDTERING:

Ved retur til Hygienebutikken.no skal det alltid gjøres på følgende måte:

Hent pakken snarest mulig. Ved retur betaler du kun returporto. Når vi har mottatt og behandlet returen/angrepakken din, vil ditt tilgodehavende (dine penger/reservasjon på kort) automatisk bli oversendt/frigitt din konto. Normalt tar dette 3-4 dager etter at vi har registrert varen hos oss.

Gå til postkontoret snarest mulig etter at du har mottatt bekreftelsen, betal returporto og returner pakken til oss med vedlagt «Angrerettskjema»

Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. (jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf. Ang Angreretten § 25)

Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).

Disse punktene krever en aktiv handling fra deg (husk 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven §11), på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med andre ord slik at vi kan behandle saken på en rask og smertefri måte for alle parter iht. Angrerettloven. Det kreves til at "Angrepakken" sendes som BRING bedriftspakke slik at du ved å sjekke Posten sine sider har full oversikt over hvor ditt produkt befinner seg i postens system frem til det ankommer oss.

Varer som forblir uavhentet og går automatisk i retur, er ikke å regne som en aktiv returhåndtering.

Kommer pakken i retur som uavhentet pakke vil gebyr bli belastet i henhold til gjeldende satser. Dette er pr dd. kr. 490.-

Når varene skal returneres skal de sendes med BRING bedriftspakke tilbake til vårt lager sammen med utfyllt angrerettskjema.

Adressen BRING bedriftspakke sammen med utfyllt angrerettskjema.

Hygienebutikken.no
c/o E-Link Distribusjon AS
Borgeskogen 47
3160 Stokke

Angrerettskjema finnes her.

UAVHENTEDE PAKKER
Dersom kjøper ikke henter ut en pakke, vil den automatisk gå i retur til oss. For uavhentede pakker vil du bli belastet/etterfakturert for et gebyr på minimum kr 249,- som dekker tur/returfrakt, og omkostninger vi vil ha i forbindelse med returen. Uavhentede pakker omfattes ikke av angreretten.

 

Vår supportavdeling kan nås på følgende måter:

Telefon: +47 40 60 11 11

Facebook
post@hygienebutikken.no

I tillegg er det også mulig å nå oss via chat.

Dersom chat er tilgjengelig vil du se det nede i høyre hjørnet på siden du er inne på.